Geen doeltreffend beheer van de mobiliteit van uw arbeiders op de werf

Op een werf moet niet alleen gewerkt worden. Het omvat ook het administratieve beheer van arbeiders en onderaannemers. Gelukkig staat de digitale technologie tot uw dienst …

Een werf is net een mierennest: tientallen of zelfs honderden mensen gaan er elke dag opnieuw aan de slag. Het beheer van een werf beperkt zich niet tot de uitvoering van de werken of het ter beschikking stellen van machines en materiaal. Het aspect ‘personeelsorganisatie’ staat er centraal en moet dus worden beheerd om gaten in het budget te voorkomen. Technologie reikt u essentiële tools aan om uw arbeiders, hun verplaatsingen, hun aanwezigheden en hun lonen te beheren.

Het administratieve leven van een werf

Het ideaalbeeld van een werf? Arbeiders die ’s morgens vroeg toekomen met de helm op het hoofd om in alle ernst hun werk te doen … Maar u als manager weet dat het veel meer is dan dat! Een werf betekent ook het opstellen van draaiboeken, het inplannen van teams, het beheer van aanwezigheden, het registreren van uren en uiteraard het uitbetalen van lonen en premies. Een gigantische hoeveelheid administratief werk dus, dat in een hyperconcurrerende sector als de bouw niet langer ‘met de hand’ kan worden gedaan.

Digitale oplossingen om de administratie te vereenvoudigen

De goede oude prikklok die een gaatje prikt in een fiche is voorgoed verleden tijd. Hoe moet het vandaag dan wel? Dankzij badgingoplossingen via smartphone en digitale, autonome prikklokken op de werf kunt u alle administratieve taken vereenvoudigen. Op basis van de verzamelde gegevens kunt u de gepresteerde uren en de verplaatsingen – en dus ook de mobiliteitspremies – automatisch berekenen en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke verplichtingen. U wilt nog een stap verder gaan? Digitale technologie maakt het mogelijk om in real time voor iedereen toegankelijke schema’s op te stellen en om middelen (arbeidskrachten, materiaal, voertuigen, …) toe te wijzen aan elke werfleider. Deze kan ook heel wat informatie coderen via zijn geconnecteerde tablet.

De voordelen van een doeltreffend administratief beheer van een werf

Een beroep doen op de huidige technologische oplossingen komt er niet alleen op neer dat u ‘het administratieve werk van een werf vereenvoudigt’. Het betekent ook:

  • Een automatische berekening van de gewerkte uren;
  • Vereenvoudigde en geautomatiseerde CheckInAtWork-verplichtingen;
  • Een automatische berekening van mobiliteitspremies;
  • Opvolging in real time van de locatie van de voertuigen die uw arbeiders vervoeren;
  • Het opstellen van schema’s en een optimale toewijzing van middelen;
  • Mobiele registratieoplossingen in voertuigen of op de werven.